Yetişkin Danışmanlığı

Yetişkin Danışmanlığı

18 yaş ve üstü ergenlik dönemini tamamladığı düşünülen bireylerle yapılacak psikolojik danışma hizmetlerini içerir. Bazen geçmişten getirilen, bazen içinde bulunulan zaman içinde yaşanan deneyimler duygusal anlamda, zaman zaman fiziksel sağlığımız boyutunda kişileri zorlayabilir. Günlük işlevlerini yerine getirmekte yaşanan zorluklar, yaşam kalitesinde meydana gelen negatif değişimler danışma sürecine ihtiyaç için sinyallerdir. Çevrede yaşananları, diğer kişileri ve bireylerin kendiliklerini anlamak, krizleri aşmak ve problemleri çözmekte tıkanıklıklar yaşanabilir . Psikolojik danışma süreci; çözüm üretmek konusunda yetişkinlere farklı bakış açıları sunarak ve geçmişten getirilen travmatik anıları çalışarak yeni kanallar açmaktadır. Bireysel danışma sürecinde danışan ve yetişkin birebir süreci yönetir. Terapi sürecinde soruna kaynaklık eden sebepler üzerinde durulur. Yetişkinlik sürecinde yaşanan zorlukların büyük bir kısmı çocukluk döneminden yaşanan travmatik anılar ve süreçler kaynaklıdır ve yetişkin danışmanlık sürecinde genellikle geçmiş anılar çalışılır.

 • Fobiler
 • Öfke kontrolü
 • Stres
 • Depresyon
 • Yeme bozuklukları
 • Kayıp ve yas
 • Psikosomatik şikayetler ( fiziksel sebebi bulunamayan fizyolojik rahatszılıklar)
 • Travmalar
 • Uyum ve ilişki sorunları
 • Motivasyon problemleri
 • Bağımlılık
 • Takıntılar
 • Panik atak
 • Kaygı bozuklukları
 • İlişki ve bağlanma sorunları
 • günlük hayatımızı aksatan bireyleri huzursuz ve mutsuz kılan her türlü sorunlarda destek olmak için hazırız…

  TERAPİ SÜRECİNDE;

 • EMDR terapileri
 • Aile danışmalığı
 • Bilişselve davranışçi terapiler
 • Psikanalitik yaklaşım
 • Çözüm odaklı terapiler
 • Arşivimizde bulunan ve desteğini aldığımız terapi teknikleri.

  Tags:Yetişkin Danışmanlığı, Çekmeköy Psikoloji, Çekmeköy Psikolog, N&P Danışmanlık