TRAVMA

Travma

“Travma “ kinik ortamda bahsi çok sık geçen kavramlardan biridir. Travmayı tanımlamak birkaç cümle ile de olsa zordur. “Bireylerin olağan deneyimlerinin dışında ve neredeyse herkes için yoğun stress sebebi olan olaylar ve durumlar. “ tanımlardan biri olabilir. Ciddi hayati tehlikelerle karşı karşıya kalmak veya fiziksel bütünlüğüntehdit altında olması, yalnızca kendisinin değil çocuğunun, eşinin, ebeveynlerinin, arkadaş ve yakınlarının da tehdit altında olması, zarar görmesi, evinin yanması yıkılması, bir şiddet veya kazaya tanıklık etmek, ,iflas, kazalar ve kazalar sorası ciddi yaralanmalar, ayrılıklar, boşanmalar v.s. v.s. Öğretmeninizden işittiğiniz onur kırıcı bir söz, geçirdiğiniz bademcik ameliyatı, şahit olduğunuz bir trafik kazası, bir böceğin ısırması, annenizin ihmali birer travmatik yaşantı olabilir.

Travmatik olaylar sonrası bireylerin tepkileri, baş etme düzeyleri ve şekilleri farklılık gösterir. Her travma yaşayan kişinin psikolojik desteğe ihtiyaç duyacağını söylemek yanlış olur. Ancak bireyler psikolojik destek almak ihtiyacı duyduklarında veya fizyolojik nedenlerle açıklanamayan ağrılara maruz kalıyorsa travmatik yaşantılar mutlaka gözden geçirilir. Çocukların algı düzeyleri ve analiz becerilerinin anne karnından itibaren yeterince gelişmediği düşüncesi travma yaşamış olabileceklerine olan inancı da etkiler. Ancak bu büyük bir yanılgıdır. Gebelik döneminde annenin travmatik yaşantısının bebeği ciddi anlamda etkilediği bilinmektedir. Çocuklar savunma mekanizmaları ve bilişsel gelişimleri sınırlı olduğu için travmatik olaylardan daha fazla etkilenirler.

Amerika da 17.000 katılımcı ile yapılan bir çalışmada (A.C.E Study – 1985 -…) yetişkinlerin çocukluk dönemi travmaları derecelendirildi. Yetişkinlerin günümüzde en çok maruz kaldığı; obezite, bağımlılık, depresyon , kalp hastalıkları, panik atak gibi pek çok güncel hastalıklarla erken dönem travmaları arasındaki yüksek korelasyon dikkat çekici. Ortaya çıkan çarpıcı sonuçlar bu çalışmanın halen devam etmesine neden oldu.

Travmanın beden ve ruh sağlığı üzerinde yarattığı etkiyi en iyi gösteren çalışmalardan biri istismara uğramış bir çocuğu beyin görüntüsü ile normal gelişen bir çocuğun beyin görüntüsü arasındaki fark.

travma

Soldaki normal gelişen beyin Temporal kompleksin fonksiyonlarını tam olarak yerine getirirken, sağdaki istismara uğramış çocuğun beyninde temporal korteksin pek çok hücresinin aktif olmadığı ve işlevlerini yerine getiremediği görülmektedir.

Peki biz travma ile nasıl çalışıyoruz. Elimizdeki en güçlü materyal EMDR. EMDR özellikle travma ve etkileri ile çalışmak amaçlı geliştirilmiş bir yöntem. Yetişkin ve çocuk travmaları sonrası EMDR ile çalışıyoruz. EMDR detaylı anlatacağım bir bölüm web sayfamızda mevcut.

Kötü haber travma yaşam sürecimizde kaçınılmaz olduğu. İyi haber ise travmanın etkileriyle başa çıkacak potansiyelimizin olduğu. Bireysel süreçlerde başa çıkmakta zorlanıyorsanız klinik ortamda uzman desteği ile travmanın olumsuz etkilerinden kurtulmanız mümkün.

Lütfiye Arslan Demircioğlu
Psk. Danışman

Tags:Travma, Makale, Çekmeköy Psikoloji, Çekmeköy Psikolog, N&P Danışmanlık