ÇALIŞMA PRENSİBİMİZ

NP Danışmanlık

N & P DANIŞMANLIK

Psikolojik Danışma Hizmetleri

Yaşam sürecinde zaman zaman bireylerin kendileri ve çevrelerindeki gelişmeler hakkında farkındalıkları tıkanabilir, travmatik yaşantılar yaşam sürecinde aksaklıklara neden olabilir, günlük rutinlerimizle başa çıkmak daha da zorlaşabilir. Tıkanan çözüm yollarını farklı bakış açıları sağlayarak aşmak konusunda profesyonel yardım süreci özetle psikolojik danışmanlıktır. Problem alanlarına, danışan gelişim dönemi özelliklerine ve terapi yöntemlerine göre psikolojik danışma hizmetlerimiz çeşitlenmektedir.

Terapi süreci ve akış ile ilgili bilgiler

Öncelikle danışma sürecinde her vaka kendi içinde değerlendirilir. Danışanın hikayesi alınır ve tam olarak ne üzerinde çalışılacağı belirlenir. Bu süreçte ihtiyaç halinde gerekli testler ve ölçme araçları kullanılabilir. Yaşanan zorluğa kaynaklık eden durumlar ve olaylar belirlenir. Terapi planı oluşturulur ve hedef belirlenir. Daha sonra problem alanı, danışanın özellikleri ve diğer terapi bileşenleri göz önünde bulundurularak çalışmalar yapılandırılır. Danışanla kaç seans çalışılacağını tam olarak belirlemek zor olabilir ancak bir program oluşturulduktan sonra yaklaşık bir süre danışanla paylaşılabilir. Seanslarımız en az 60 dakika olarak düzenlenmiştir.

İlkelerimiz / Etik Kurallarımız

1. Gizlilik

Danışmanlarımız profesyonellikleri gereği danışan sorumluluğu taşırlar. Belli bir güven ortamında edinilen tüm bilgiler ancak psikolojik danışmanın kendisi ve/veya toplum için açık bir tehlike ya da zarar söz konusu olduğunda, gerekli önlemler alındıktan sonra ve danışanların bilgisi dahilinde ilgili kişilere bilgi verirler.

2. Eşitlik

Yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, din, dil, cinsel eğilim, engelli olma durumu, sosyo-ekonomik düzey gibi bireysel farklılıklar, danışmanlarımızın çalışmalarını önemli ölçüde etkileyebilir ancak danışmanlarımız mesleki uygulamaları sırasında, bireysel farklılıklarla karşılaşmaları durumunda ayrımcılık yapmazlar ve taraf tutmazlar. Bütün danışanlarımız bizler için eşit ilgi, değer ve profesyonel birikimimizden fayda görme hakkına sahiptir.

3. Yetkinlik

Danışmanlarımız hizmetlerini en üst düzeyde yeterlilikle yürütmeyi amaç edinirler. Sınırlarını bilirler. Yalnızca eğitim düzeylerine ve formasyonlarına uygun hizmetleri yürütürler. Danışanların iyilik ve çıkarlarını gözeterek en isabetli kararları, en uygun önlemleri almaya çalışırlar. Psikolojik danışmanlar ve beslenme uzmanlarımız daha da uzmanlaşabilmek için bilimsel ve mesleki düzeylerini yükseltmeye çalışırlar. Alanlarındaki çağdaş gelişmeleri izlemek gerektiğine inanarak, bilgilerini sürekli olarak yenilemeye çalışırlar, bunu yaparlarken de bilimsel kaynaklardan yararlanırlar.

4. Danışanın menfaatini koruma

Danışma sürecinde asıl olan danışanlarımızın fayda sağlamasıdır. Danışanın özellikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak en etkin teknik ve yöntemler arşivimizden seçilir. Süreç tamamlandığı ve veya danışana fayda sağlamaz hale gelmiş ise etik kurallar çerçevesinde sonlandırılır. Danışanın başka uzmanlardan fayda göreceği durumlarda yönlendirilir.