DİLŞAH ÖZCAN

NP Danışmanlık

Dilşah ÖZCAN
Uzman Kariyer Danışmanı, Pedagog, Öğrenci Koçu

Lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde yüksek bir not ortalamasıyla tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimine İstanbul Üniversitesi Kariyer Danışmanlığı bölümündeyapmıştır. İstanbul Üniversitesi’nde başarılı akademik sürecinden dolayı çocuklara yönelik uygulanan WISC-R zeka testi uygulama yetkisini almıştır. Bu eğitim doğrultusunda Beyazıt İÖO okulunda bulunan üstün zekâlı çocuklarla çalışmalar yapmıştır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında Avcılar Kaymakamlığının yapmış olduğu bir projeye dahil olarak 300 çocuğun zeka ve yetenek alanlarının tespit edilmesinde ve performansları doğrultusunda iyi bir eğitim alması için yönlendirilmelerinde görev almıştır.

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı 'Uygulama Anaokulu'nda’ ‘ 3-6 yaş çocuklarının İletişim Becerilerinin’ geliştirilmesiyle ilgili çeşitli çalışmalar yapmıştır. Yaptığı çalışmalar doğrultusunda da ülkemizde çocuk psikolojisi duayeni sayılan Prof. Dr. Haluk Yavuzer'den ‘Başarı Belgesi’ almıştır. Aldığı eğitim doğrultusunda 15 yıldır anaokullarında eğitim koordinatörü ve pedagog olarak çalışmaktadır. Gerek üniversitedeki eğitimi sırasında, gerekse de özel çalışma programları arasında taramasını yaptığı çocukların çoğunda kaygı problemleri olduğunu belirlemiştir. Bu amaçla Kaygı ve Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Eğitim Programını geliştirmiştir. Afyonkarahisar İl Milli Egitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilerek ildeki bütün ilk ve ortaöğretim kademesindeki okullarda rehber öğretmenlere kendi hazırladığı bu programın eğitimini vererek, il bazında uygulanmasını sağlamıştır. Bu eğitim programı pek çok proje arasından da İstanbul ili bazında 2. olmuştur. 12 yıldır uygulaması yapılan bu program sayesinde bütün çocukların kaygılarının kabul edilebilir düzeye geldiği saptanmıştır.

Association for Coaching akredite unvanına sahip 4 Boyutlu Profesyonel Koçluk eğitimini alarak, yüksek lisansıyla pekiştirdiği Kariyer Koçluğu Danışmanlık hizmetlerini vermeye başlamıştır. Üstün zekâlı olan ya da eğitim sürecinde kendi performansını fark edemeyip hedef, alan, kariyer belirlemesinde zorluk yaşayan çocuk ve ergenlerle danışmanlık hizmetinin yanında, koçluk yapmaktadır. Buna göre amaca odaklanan ergenlerde ve çocuklarda ders başarılarının gözle görülür bir biçimde arttığını görülmüştür.

Hizmette 15. yılını çalışan uzmanımız değişen psikoloji alanında, değişimi yakından takip etmek için pek çok seminer, sempozyum ve kongrelere katılmış ve katılmaya devam etmektedir. Ergen ve yetişkinlere; ihtiyaç duyulan konularda eğitim ve seminerler sunmakta, özellikle kendi geliştirmiş olduğu “Kaygı Stres ve Sınav Kaygısıyla Başa çıkma Programı” kapsamında grupla psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Adalet bakanlığının Milli Eğitimle işbirliği içinde yürüttüğü proje kapsamında Danışmanlık Tedbiri Almış çocukların danışmanlığının nasıl yapılmasıyla ilgili olarak psikolojik danışmanların eğitilmesi konusunda formatör olarak çalışmakta, Milli Eğitim bünyesindeki pek çok psikolojik danışmana eğitim vererek saha çalışmaları için hazırlamaktadır..

Denver II Gelişim Testi, Wisc-r Zeka Testi, Ankara Gelişim Envanteri, Gesell, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Good Enouh- Hariss Testi, Luisa Düss öyküler Testi, Temel Kabiliyetler testinin (7-11 yaş) uygulayıcısıdır. Aldığı eğitimler Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Aile Dinamikleri, Sosyal Dışlanmışlık ve Ayrımcılık, AÇEV Anne Destek Eğitim Programı, Aile Eğitim Programı, Danışmanlık Tedbiri Eğitici Eğitim Programı, Dirençli Çocuklarla İletişimdir.

“Tosinin Yaşamı”, “Ailem Benim Dünyam”, “Hepimiz Biriz Hepimiz Birlikteyiz”, “Matematik Sorun Değil”, “Kaygı, Stres Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Eğitimi” geliştirmiş olduğu projelerdir.