EMDR Terapileri

Çocuk ve Ergen Terapileri

EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) terapi tekniği dünyada 1990’ lı yıllardan bu yana oldukça etkin bir şekilde kullanan çözüm odaklı ve nispeten sıka süreli tekniklerinden bir tanesidir. Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme anlamına gelen EMDR tekniği çocuklar ve yetişkinlerle psikolojik danışma sürecinde kullanılmaktadır.

Kişilerin yaşadıkları duygusal yükü ağır ve travmatik deneyimleri sonrası beyindeki adaptif bilgi işleme sisteminde aksamalar oluşur. Beyin yaşanan deneyim sonrası bilgileri işleyemezse ilerleyen zamanlarda o olayı çağrıştıran olaylar, kişiler, kokular, tatlar, resimler vs her türlü çağrışım durumları rahatsızlıklara neden olur. Bireyler kendileri hakkında çoğu zaman farkında olmadan olumsuz genellemeler yaparlar (ben çaresiz biriyim, ben yetersiz biriyim gibi…) EMDR ile kişilerin kendileri hakkındaki olumsuz inançları üzerinden gidilerek geçmiş anılar çalışılır. Göz hareketleri ile adaptif bilgi işleme sistemi harekete geçirilir.

Dünyada bugüne kadar yaklaşık 2 milyon danışan EMDR terapileri ile şifa bulmuştur. Dünya sağlık örgütü (WHO), Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) ve pek çok uluslararası sağlık kurumları EMDR terapilerini etkin bulmakta ve tavsiye etmektedir.

Hangi durumlarda EMDR terapileri uygulanır;

 • Travma sonrası stres bozukluğu tanısında
 • Travmalarla
 • Fobilerle
 • Kaygı bozukluklarıyla
 • Beslenme bozukluklarıyla
 • Sosyal fobilerle
 • Psikosomatik ağrılarla
 • Öfke problemlerinde
 • Özgüven ve benlik algısı problemlerinde
 • Takıntılarla
 • ve günlük hayatı aksatan pek çok zorlukta EMDR etkili bir terapi tekniğidir.
  Çocuk ve yetişkin EMDR terapileri konusunda uzman kadromuzla desteğe hazırız…

  Tags:EMDR Terapileri, Çekmeköy Psikoloji, Çekmeköy Psikolog, N&P Danışmanlık