EMDR

EMDR

EMDR (EyeMovementDesensitizationandReprocessing ) 1987 yılında Dr. FrancineShapiro tarafından keşfedilmiş ve geliştirilmiş bir yöntemdir. 1990 lı yıllardan itibaren yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmış; dünyada iki milyondan fazla kişinin yaralarını sarmakta etkin olmuştur. Öncelikle savaş gazileri ve cinsel istismar mağduru kadınlar ile çalışmalar başlamış. Bu çalışmalarda elde edilen kısa süreli etkin sonuçlarEMDR’ınher türlü travmatik yaşantının sonuçları ile çalışmayı mümkün kılmıştır.

Göz hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme EMDR ‘ınTürkçe açılımıdır. Norolojiksistemimizin nasıl çalıştığına dair kısa bilgi vermek EMDR anlamak için önemlidir.

EMDR

Yaşam sürecimizde beyin bütün olay, anı ve duyumları kayıt altına alır. Anıların her biri normal şartlarda sağ ve sol lobları arası işlenir. Sağ lob yaratıcılık, hayal gücü, duygu gibi işlevleri yerine getiriyorken sol lob mantık, analiz, gerçeklik gibi işlevleri yerine getirir. Duygusal yükleri ağır olaylar yaşadığımızda beyin bu işlemlemeyiyapmakta zorlanır. Duygusal ağırlığı olan olaylar genellikle bizler için travmatik anılardır. Sağ beyinde bu anılar sıkışıp kalır ve birey için sıradan anılardan farklı bir yer edinir. Örneğin 7. Kattaki evinin balkonunda sokağı izlerken bir trafik kazasına tanıklık eden bir kadın düşünün. Tam yoldaki çocukları izlerken, hızla gelen bir araç bir çocuğa çarpıyor ve çocuk yaralanarak hastaneye kaldırılıyor. Kadın için çok çarpıcı bir anı. Çok korkuyor, üzülüyor ve endişeleniyor. Bir süre sonra balkona çıkmaktan kaçınıyor. Balkona çıkmayı başarıyor ancak aşağıya bakmak ona iyi hissettirmiyor. Yıllar geçiyor. Bu süreçte yüksek bir yere çıktığı zaman kalp atışları hızlanıyor, elleri titriyor yüzü kızarıyor ve çok kötü hissediyor. Bu anı beyinde işlenemediği için akrofobi (yükseklik korkusu ) olarak karşımıza çıkıyor.

EMDR beyinde sıkışan bu anıyı çift yönlü uyaran ve terapistin arşivinde bulunan terapi teknikleri ile işlenmesini sağlar. Çift yönlü uyaran; takip edilen el, dizlere uygulanan tıp tıp yöntemi, bazı cihazlarla zayıf titreşimler yöntemiyle olabilir. Bu uygulama ancak yetkin kurumlardan eğitim almış uzman kişilerce uygulanabilir (EMDR derneği ;http://www.emdr-tr.org/category/uyelerimiz/sertifikali-terapist/)

EMDR seansları sonrası söz konusu anı ve anılar işlenmiş hale gelir ve diğer anılarımız gibi hafızamızda yer alır. EMDR seansları travmatik yaşantıların bireyler üzerindeki etkilerini bilişsel, duygusal ve beden duyumları boyutlarında değerlendirir ve düzenler. Danışanlar o anıdan gerekli deneyim ve tecrübeyi alır ve anı ağlarına dahil eder. Danışan anıyı unutmaz ancak yarattığı olumsuz duygu ve inançlardan kurtulur. Diğer terapi tekniklerine göre çok daha kısa süreli ve etkin sonuçlar verdiği için tercih edilen tekniklerdendir. Depresyon, kaygı bozuklukları, fobiler, T.S.S.B. (travma sonrası stres bozukluğu) , O.K.S.B. (Obsesif Kompalsif Bozukluk), çift terapileri, ilişki problemleri, olumsuz benlik algısı, motivasyon çalışmaları, bağımlılık, kronik ağrılar, yeme bozuklukları, sosyal fobi, yakın geçmiş travmaları, uyku bozukluğu, öfke problemleri ilk akla gelen EMDR ile müdahale edilebilen tanılardır.

Çocuklarla klinik ortamda çalışıyorken de EMDR etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Anı ağları oldukça sınırlı olan çocukların ve bebeklerin EMDR a çok daha kısa sürede yanıt verdikleri gözlenmektedir. Kaygı , öfke problemleri, gece kabusları, antisosyal davranışlar, bağımlılık, davranış problemleri, depresyon çocuklarla çalışıyorken EMDR kullanılan ilk akla gelen problem alanlarıdır. Çocukların anne karnından itibaren travma yaşadıklarını gösteren bir çok bilimsel çalışmabulunmaktadır. Savunma mekanizmaları zayıf olan bebek ve çocuklar travmalardan daha çok etkilenmektedirler. Anı veya olaylar hatırlanmasa dahi bedenin kayıt tuttuğu, bedenin farklı semtomlarlahatırladığı , anıya ait duyguların kalıcı olduğu bilinmektedir. Çocuklarla çalışıyorken çocuklar anıları hatırlamasa dahi beden duyumu ve-veya duygu üzerinden çalışmalar yapılandırılır.

Biz N&P Danışmanlık Merkezi çalışanları olarak E.M.D.R tekniğini seanslarımızda etkin şekilde kullanmaktayız. Daha detay bilgi almak için lütfen merkezimize başvurunuz….

Lütfiye Arslan Demircioğlu
Psk. Danışman

Tags:EMDR , Makale, Çekmeköy Psikoloji, Çekmeköy Psikolog, N&P Danışmanlık