EMDR İLE MİGREN TEDAVİSİ

EMDR İLE MİGREN TEDAVİSİ

Migren ağrıları günümüzde yetişkin şikayetleri arasında oldukça yaygın görülmektedir. Her 100 kadından 20 si, her 100 erkekten 8 i migren ağrılarından şikayetçi. Şiddeti, süresi, sıklığı kişiler arası farklılık göstermekte birlikte , hastaların yaşam kalitesini düşüren, depresyon ve anksiyetenin de eşlik edebildiği kronik bir hastalık migren. Migren hastaları ağrılarının şiddetini bazen “kafamı koparıp atmak istiyorum” veya “kafamı duvarlara vurmak ve parçalamak istiyorum” sözleriyle ifade etmekteler.

Hastalar genellikle ağrı atakları başlamak üzere iken, sinyalleri alıp çeşitli ağrı önleyici medikal müdahaleler ile ataklarla baş etme yoluna gitmekteler. Bazı önleyici müdahaleler de baş etme sürecinde etkili. Ancak migreni ortadan kaldıran bir yöntem henüz literatürde bulunmamaktadır.

EMDR yöntemi ile Migren hastalarına müdahale Türkiye EMDR derneği bünyesinde 2011 yılından buyana araştırılmış ve deneysel süreçleri tamamlanmıştır. EMDR (Göz hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) travma veya duygusal anlamda sarsıcı yaşantılar ile çalışan bir yöntemdir. Kişilerin sarsıcı anılarının migren atakları üzerinde etkisi olduğu bulgusundan hareketle çalışan uzmanlar 20 migren hastası ile EMDR yöntemi ile çalışmış; Ağrıların şiddeti, sıklığı ve süresinde ciddi boyutta azalma kaydedilmiştir.

N&P Danışmanlık merkezi olarak EMDR konusunda yetkin kadro ile migren hastalarına destek vermekteyiz. Nöroloji uzmanı hekimler tarafından migren tanısı almış, ancak ağrı ataklarını önlemekte zorlanan danışanlarımızı kliniğimize bekliyoruz.

Lütfiye Arslan Demircioğlu
Psk. Danışman

Fibromiyalji tanısı fizyoterapi uzmanlarınca konulan, yoğun kas ve iskelet sistemi ağrılarıdır. Ağrılar vücutta sabit ,gezinebilir veya yayılabilir, şiddeti azalıp- artabilir. Hastaların yaşam kalitesini ciddi anlamda düşüren bu hastalığın nedeni tam olarak bilinememektedir.

Tıbbi olarak açıklanamayan (M.U.S) hastalıklar kategorisinde yer alan Fibromiyaljiye, uyku sorunları, depresyon, anksiyete, ilişki sorunları eşlik edebilir. Fibromiyalji tanısı almış hasta; 6 aydan fazla tedavi görüyor ancak tıbbi tedavi sürecinde olumlu sonuç alamıyorsa psikolojik müdahale alternatif hale gelmektedir.

EMDR yöntemi pek çok psikolojik rahatsızlıkların iyileştirilmesi sürecinde oldukça etkilidir. Travmatik yaşantıların fizyolojik rahatsızlıklara kaynaklık edebildiği ve travma ile çalışıyorken pek çok fizyolojik rahatsızlığın da ortadan kalktığı bulgusu sonrası, EMDR Türkiye grubu Fibromiyalji hastaları ile çalışmaya karar vermiş. Yapılan çalışmalar çok etkin ve memuniyet verici sonuçlar ortaya koymuştur. Danışanların ağrıları tamamen ortadan kalktığı gibi şiddeti, sıklığı ve yoğunluğunda ciddi azalmalar görülmüştür.

N&P Danışmanlık Merkezi olarak Fibromiyalji tedavi sürecinde EMDR kullanımında yetkin kadromuz ile danışanlarımıza destek vermekteyiz. Şiddetli ağrılardan ve ağrıların neden olduğu psikolojik zorluklardan kurtulmanız için yanınızdayız…

Lütfiye Arslan Demircioğlu
Psk. Danışman

Tags:EMDR İLE MİGREN TEDAVİSİ,EMDR İLE FİBROMİYALJİ TEDAVİSİ, Makale, Çekmeköy Psikoloji, Çekmeköy Psikolog, N&P Danışmanlık