Aile Terapisi

Çocuk ve Ergen Terapileri

Aile üyeleri bir arada uyum ve denge içinde yaşamlarını sürdürüyorken kırılmalar yaşanabilir. Bireylerin sistem içersinde rolleri statüleri, hayatın diğer alanlarındaki değişimler normal akışı değiştirebilir. Aile üyelerinin tamamının veya üyelerden bir kısmının dahil olduğu ve bireysel problemlerden çok grup dinamikleri ve üyelerinin birbirleriyle etkileşimi üzerinde çalışılır.

Aile bireyleri arasındaki iletişim, rol tanımları, birbirlerini kabul, sınırlar ,grup dinamikler, ortak amaçlar, duygusal bağlar, bireylerin gelişim dönemleri ve ihtiyaçları gibi kavramlar çerçevesinde bireysel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak aile üyelerinin işlevsel bütünlükleri hedeflenir.

İşlevsel aile bağları ruh sağlığı güçlü bireyler için oldukça kritiktir . Sağlıklı bireylerin huzur, güven ve sevgi gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığı bir aile ortamında büyümeleri gerektiği unutulmamalıdır.

Aileler hangi durumlarda destek alabilir ;

 • Aile bireyleri arasında iletişim kanalları tıkanmışsa,
 • Gerginlik ve huzursuzluk genel atmosfer halini almışsa
 • Öfke kontrolü sorunları yaşanıyorsa
 • Çocuklar huzursuz ve sürekli problemler yaratarak gündem oluşturmaya çalışıyorlarsa
 • Bağımlılık aile üyeleri arasında yaygınlaşıyorsa
 • Aile üyelerinde değersizlik ve umutsuzluk duygusu baskın hale gelmişse
 • Aile üyeleri bir arada zaman geçiremiyor, birlikte olunan zamanlarda çatışmalar yaşanıyorsa,
 • İflas, kayıp, iş kaybı, hastalık veya kaza gibi travmatik yaşantılar varsa
 • Aile içinde roller, sorumluluk alanları, hiyerarşik dengeler değişmişse ve bu değişime aile bireyleri uyum sağlayamamışsa
 • Aileye katılan yeni üyeler, çocukların gelişim dönemlerinde karşılaşılan zorluklar aile içi dengelerin değişimi ailenin işlevsel bütünlüğünü zorluyorsa
 • Ve aile olarak zorlanılan her konuda destek almak üzere aile danışmanlarımıza başvurabilirsiniz.

  Tags:Aile Terapisi, Çekmeköy Psikoloji, Çekmeköy Psikolog, N&P Danışmanlık