Yeme Bozukluklarında Beslenme

Yeme Bozukluklarında Beslenme

Yeme bozuklukları, yetersiz ya da aşırı gıda alımı içerebilen, ruhsal etkilere dayanan ve fiziksel sonuçlara yol açabilen bir hastalıktır. Yeme bozukluklarının nedenleri tam olarak bilinmemekle beraber psikolojik, biyolojik ve çevresel etkenlerle oluşmaktadır. Tanı ölçütlerine göre yeme bozuklukları: Anoreksia nervosa , bulimia nervosa, atipik yeme bozukluğu olarak üçe ayrılmaktadır.

Anoreksiya nevroza, beden yapısında ağır bir bozuklukla karakterize olan, zayıf olma adına sıklıkla ölesiye açlık sınırlarına getiren, beden imgesini bozan bir durumdur. Aneroksiyalı kişiler bedeni çok zayıf olmakla birlikte kendini şişmanmış gibi görür,kilo alarak şişmanlamaktan korkarlar. Eski kilolarına ya da çevrelerinde görünüm olarak beğeni kazanan kişilerin kilosuna inmek için hedef belirler, aç olsalar bile tok olduklarını söylerler. Kısa sürede çok fazla kilo verirler. Kabızlık ve düzensiz menstürasyon sorunları vardır. Tüylenme ve saç dökülmesi problemi yaşarlar. Sürekli diyet düşünerek kalori hesabı yapması kişinin ani kilo, kas kaybına ve vitamin mineral değerlerinde dengesizliklere neden olan ve zayıf olduğunu fark edememesinden kaynaklanan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Aneroksiye nevrozada en önemli hedef kişinin ideal kilosuna kavuşmasını sağlamaktır. Kişiye özel beslenme programı oluşturulmalı; diyetisyen, psikolog ve gerekli birimlerle beraber multidisipliner bir ekip çalışmasıyla kişinin tedavisi gerçekleştirilmelidir.

Bulumia nevroza, psikolojik kökenli bir hastalık olup anormal yeme alışkanlığı ile ortaya çıkmaktadır. Bulimia nevroza tanısı almış kişiler kilo almayı önlemek için çeşitli yöntemlere başvururlar: kusma ,laksatif kullanımı, lavman yapma, aç kalmak veya aşırı egzersiz yapmak gibi. Blumialı kişilerde stres, yeme iç güdülerini arttırır ve aşırı yerler, daha sonra yoğun pişmanlık hisseder ve yediklerini çıkarırlar. Yeme-çıkarma olayı ağırlaşabilir, daha sık ve kontrolsüz bir hale gelebilir. Kustuktan sonra kendilerini rahat hissedeceğini düşünürler ve bilerek çok yemeye başlarlar. Nasıl olsa yedikten sonra kusacaklardır. Bulimia vakaları kendilerine güvenlerini yitirmiş kişiler oldukları da unutulmamalıdır. Kendilerini vücut ölçüleriyle kanıtlamaya ve sevdirmeye çalışırlar. Ne kadar zayıf olurlarsa o kadar takdir edilecekleri düşüncesi kanısındadırlar.

Bulimia Nervozada kişinin beslenmesi kontrol altına alınmalı, uygun bir beslenme planı oluşturulmalı ve yine psikolog ile birlikte bu tedavi süreci tamamlanmalıdır.

Atipik Yeme Bozuklukları

Kişinin kontrolsüz bir şekilde yeme davranışına sahip olması olarak adlandırılır ve ikiye ayrılır.Gece yeme sendromu (Binge eating) ve tıkanırcasına yeme sendromu

Gece yeme sendromu ;

3 ay boyunca en az bir haftada 3 gece uykudan uyanma, uyandıktan sonra, nişasta ve karbonhidrattan zengin besinlerle tıkanırcasına yeme arzusu ve davranışının olduğu bir durumdur. Kişiler gece yeme sendromunda tüm gün kullanılan enerjinin %25 ile %50 sini gece alırlar. Geceleri uyanık geçirirler ,uyku bozuklukları ,uyku apnesi gibi bozuklukları vardır. Kilo alma stresi yaşadıkları için de yerler. Kontrol edilemeyen aşırı yemek yeme nöbetleri vardır ve obezlerin neredeyse %30'unda görülmektedir. Hasta sabahleyin uyandığı zaman iyi durumdadır ve gün ilerledikçe ruhsal durumu bozulmaktadır.

Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu ;

Genellikle gün içinde aniden ortaya çıkan ve ortalama 2 saat süren tıkanırcasına ve kontrolsüzce, tokluğu hissetmeyerek yeme girişimi ile ortaya çıkar. Erken yaşlardan beri kiloludurlar, BKİ’leri diğer şişmanlardan daha yüksektir. Kontrolsüz diyet uygulamaları, hiç yememe, sosyal medya aracılığı ile ulaşılan diyetleri uygulama gibi davranışlar işlerini daha da zorlaştırmaktadır. Çaresizlik duygularını yenmek için beden ağırlığı, biçimi ve yeme davranışları üzerinde aşırı bir denetim sağlamaya çalışırlar. Bunu başaranlarda anoreksia nervoza, başaramayanlarda ise kontrolsüz yeme nöbetleri görülmektedir.

Yeme bozukluklarının tanısı ve tedavisi zordur. En kısa sürede profesyonel yardım alınmalıdır. En iyi tedavi yöntemi tıbbi, psikolojik ve beslenme konsültasyonunu içeren kombine bir çalışma ile gerçekleşmektedir. Anoreksiyalı kişi tehlikede olmadığına ve yardıma gerek duymadığına inanır, Bulimialı kişi ise sorunun farkındadır ama tekrar kilo alma korkusu ile tedavi görmek istemez. Tedavi süreci birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir. Öncelikle bedensel sorunlar çözülmeli ,sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırılmalıdır.

Tags:Kilo Verme ve Kilo Alma, Çekmeköy Diyet, N&P Danışmanlık