BKI Hesaplama

BKI (Vücut Kitle Index'i)

Beden kitle indeksi Dünya Sağlık Örgütü’nün obezite sınıflandırması esas alınarak obeziteyi belirlemek için ağırlık-boy ilişkisinden yararlanarak kullandığı indekstir. Ağırlığın (kg), boy uzunluğunun (m cinsinden) karesine bölünmesi ile bulunur. (BKI=kg/m2)

BKİ (kg/m2) Durumunuz
<18.5 Zayıf
18.5 - 24.9 Normal Kilo
25 - 29.9 Fazla Kilo
30 - 39.9 I. Derece Obez
>40 II. Derece Morbid Obez